pbp.group63@gmail.com 061-453-9446

About Us

เกี่ยวกับเรา PBP Group

ประวัติความเป็นมา บริษัท โปรเฟสชั่นแนส บิสชิเนส พาร์ทเนิร์ส จำกัด ( PBP. )

เราเป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในด้านทรัพยากรบุคคลและด้านบัญชี

เราเป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในด้านทรัพยากรบุคคลและด้านบัญชี

 • VISION

  เป็นแหล่งการเรียนรู้มีคุณภาพหลากหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงส่งต่อความรู้และทักษะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 • MISSION
  • 1 ) การสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถในสายงานมาแชร์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า
  • 2 ) เราจะพัฒนาและเพิ่มความรู้ความสามารถที่หลากหลายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • 3 ) เราพร้อมที่จะเรียนรู้และผลักดัน ลูกค้า/คู่ค้า/พันธ์มิตรให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
WORD 35 Files
EXCEL 255 Files
PDF 94 Files
TEXT 64 Files
POWER POINT36 Files
YOUTUBE 3 Files

จำนวนเอกสาร

สมาชิกลงทะเบียน

ดาว์นโหลดไปแล้ว

งานสำเร็จแล้ว

Services

บริการของเราPBP Group

 • ให้คำปรึกษาในการให้ฝ่าย HR เป็นตัวแทนนายจ้างในกรณีปัญหาด้านแรงงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารในการขึ้นศาลให้กับนายจ้าง
 • บริการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลากรที่เหมาะสม เช่น GENERATION -อายุคน- อายุงานและ ฐานกระบอกเงินเดือน
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารใบเตือนและใบเลิกจ้างให้สอดคล้องด้านแรงานทุกกรณี
 • ดำเนินการจัดทำระบบโปรแกรมรายงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ ( โปรแกรม SMRT HR เขียนด้วยโปรแกรม EXCEL )
 • ดำเนินการจัดทำระบบการพัฒนาองค์กร เช่น KPI
 • จัดทำรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งการประเมินผลทดลองงาน / ประเมินปรับตำแหน่งงาน/ ประเมินประจำปี
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารในฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับข้อกฎหมาย เช่นเอกสาร คู่มือระเบียบปฏิบัติ/คู่มือสวัสดิการ/หนังสืออำนาจดำเนินการ และเอกสารอื่นๆ
 • เป็นการเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็น HR MANAGER ในองค์กรท่าน
 • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา ไม่ว่าทางโทรศัพท์ ทาง Line หรือ MICROSOFT TEAMS กรณีผ่าน LINE หรือ MICROSOFT TEAMS ต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • เข้าปฏิบัติงานในองค์ของลูกค้าเริ่มต้นขั้นต่ำเดือนละ 2 MANDAY
 • ไม่ผูกมัดผู้ว่าจ้างหากต้องการยกเลิกสัญญาจ้างแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อยกเลิกสัญญาจ้างได้

1. ที่ปรึกษา/วางกลยุทธ์องค์กรวางระบบงาน HR/SAFETY/ MARKETING

บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาและวางระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลฯและสายงานความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรของลูกค้าเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึง โดยงานที่ปรึกษาทางบริษัทได้แบ่งประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลายหลายดังนี้

 1. ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ โทรปรึกษาผ่านระบบการสื่อสาร MICROSOFT TEAMS
 2. ที่ปรึกษาแบบเข้าพื้นที่ ( คิดตามจำนวน MANDAY ที่เข้าปฏิบัติงานต่อเดือน เริ่มต้นที่ 2 MANDAY ต่อเดือน )
 3. ที่ปรึกษา/วางระบบตามโครงการ คิดค่าบริการตาม โครงการงานที่ได้ตกลงกับทางลูกค้า

2. ออกแบบฟอร์มในงาน HR/SAFETY

บริษัทฯ มีการอออกแบบฟอร์ม-หนังสือ-ประกาศ-กฎระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรโดยแยกตามแต่ละประเภทของธุรกิจในด้านทรัพยากรบุคคลฯและ บัญชี-การเงินเพื่อให้เกิดการรัดกุมและสอดคล้องตามข้อกฎหมาย...

3. ให้บริการทีมทนายด้านแรงงาน

ทางบริษัทมีทีมงานที่เป็นตัวแทนนายจ้างและทีมทนาย ที่มีประสบการณ์ด้าน ศาลแรงงานในการเจรจาต่อรองกับลูกจ้าง/สวัสดิการรวมถึงตัวแทนนายจ้างในการขึ้นศาลแรงงาน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านแรงงานโดยตรง

4. จัดอบรม/สัมมนาวิทยากร HR/SAFETY/ MARKETING

บริษัทฯมีวิทยากรและบุคลากรในสายงานต่างๆที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทำงานอย่างแท้จริงลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการสรรหาคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้...

5. บริการเขียนเว็บไซต์

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์กว่า 10ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

6. บริการให้คำปรึกษาในการจัดหาแรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ

ทางบริษัทมีพันธ์มิตรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดหาแรงงาน 3 สัญชาติ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากสำนักงานจัดหาแรงงานทั้งในและต่างประเทศให้บริการด้านเอกสาร และ การนำเข้า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และ กัมพูชา จัดทำ PASSPORT, VISA, WORK PERMIT และ บัตรชมพู โดยผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ให้สามารถทำธุรกรรมด้านแรงงานต่างด้าว บัตรประจำตัวเลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๒ ใบอนุญาตเลขที่ นจ.๐๑๑๓/๒๕๖๐

HR Consulting

บริการที่ปรึกษาด้านบุคลากร

SAFETY

บริการจัดทำเอกสาร คู่มือสวัสดิการ

MARKETING

บริการจัดทำการโฆษณา การตลาดออนไลน์

Work Permit

บริการจัดทำเอกสา MOU ให้คนต่างด้าว

ISO

บริการจัดทำเอกสาร ISO / Audit

Recruitment

บริการจัดหาคนทำงาน

OUR Team

ทีมงานของเรา PBP Group

เรามีทีมงานที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน พร้อมยินดีให้คำปรึกษาได้ตลอดค่ะ

อาจารย์ สมชาย นิยมค้า

อาจารย์ วาณี โฉมระ เรนนี่

อาจารย์ ศิริวรรณ จุลมณีโชติ

อาจารย์ ธนบดี บัวแก้ว

อาจารย์ อดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์ ณัฐกาญจน์ อวิรุทธ์พัฒนกุล

อาจารย์ ธรรศ ปานสวัสดิ์

อาจารย์ นัดธร บุราณดอน

อาจารย์ ทิพาพรรณ เวทีกูล

อาจารย์ ตรีพิพัฒน์ อมิตรพ่าย

อาจารย์ จารุณี พฤกษ์เพิ่มพูล

อาจารย์ เกษรา กองธรรมชาติ

อาจารย์ กชมล เชิงพนม

อาจารย์ พรชัย ไกรวิชิต

ทนายอดิศักดิ์ ศรีเอกกวีรัตน์

ทนายบุญเชิด มีบริบูรณ์

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รายปี

สามาชิกสามารถใช้บริการ download เอกสารรวมทั้งบริการจัดหางานได้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่สมาชิกเลือก

Beginner

฿980 / ปี

 • Download ได้ 10 ครั้ง
 • ดูครอสออนไลน์ได้ 10 ครั้ง
 • ปรึกษาทนายความ
 • ใช้บริการจัดหางาน

Corporate

฿9,000 / ปี

 • Download ได้ไม่จำกัด
 • ดูครอสออนไลน์ได้ไม่จำกัด
 • ปรึกษาทนายความ
 • ใช้บริการจัดหางาน
Advanced

Ultimate

฿15,000 / ปี

 • Download ได้ไม่จำกัด
 • ดูครอสออนไลน์ได้ไม่จำกัด
 • ปรึกษาทนายความ
 • ใช้บริการจัดหางาน

แผนอบรมประจำปี

ตารางอบรม PBP Group

Contact Us

ติดต่อเรา

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล บิสชิเนส พาร์ทเนิร์ส จำกัด

PBP Group Co., Ltd.

111/36 หมู่ที่ 3 ตำบล บางโทรัด อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Email :

pbp.group63@gmail.com

TEL:

061-453-9446

Loading
ข้อความของท่านได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว