placenta 20000 mgplacenta 20000 mgplacenta 20000 mgplacenta 20000 mgplacenta 20000 mgplacenta 20000 mg

พลาเซนต้า

สินค้าผลิตจากโรงงานประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับมาตราฐานสากล
ใบรับรองการผลิตพลาเซนต้า

 

 

ศูนย์ข้อมูลพลาเซนต้าแห่งประเทศไทย

Hot Line. 090-110-1063

PAGE TOP